1924-1938 Medical Directories

Title: 1924/1925 Polish Physicians and Pharmacists (Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej)Archive: Wielkopolska Biblioteka CyfrowaImage Acquisition: GenealogyIndexer.org {d83}Indexing: Nancy Siegel
Title: 1931 Polish Physicians, Dentists, and Pharmacists (Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej, lekarzy-dentystów, dyplomowanych farmaceutów oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej)Archive: Wielkopolska Biblioteka CyfrowaImage Acquisition: GenealogyIndexer.org {d101}Indexing: Nancy Siegel
Title: 1936 Polish Medical Yearbook (Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej)Archive: Wielkopolska Biblioteka CyfrowaImage Acquisition: GenealogyIndexer.org {d102}Indexing: Nancy Siegel
Title: 1938 Polish Medical Yearbook Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej PolskiejArchive: Wielkopolska Biblioteka CyfrowaImage Acquisition: GenealogyIndexer.org {d103}Indexing: Nancy Siegel

Link to Document Image Folder for 1924-1938 Rohatyn Medical Directories

Spreadsheet Guide: To see an image of a record below, click on the corresponding link above for Image Acquisition. Click on Show Publication Content. You will need to download a DjVu browser plugin. Then click on Browse Publication. At the bottom of the page, there will be a box with a ratio of numbers. Type in the image number in this box and enter to view the page.

1924-38 MedDir