1896 Business Directory

1896 Title: Galicyjska księga adresowa: obejmyjąca adresy: fabrykantów, przedsiębiorstw górniczych, artystów, kupców i t. p. posiadajacych swe zakłady w Galicyi1896 Archive: Krakow University of Economics Digital Libary1896 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org1896 Indexing: Alexander Feller

Thank you Logan and your wonderful GenealogyIndexer for bringing to us the 1896 Business Directory.

The direct link to the 1896 Business Directory is http://genealogyindexer.org/frame/d433/293/d and the subsequent page.

1896 Business Directory