1933 Telephone Directory*

Rohatyn section of the 1932/33 Polish telephone directory, Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy).  I believe this takes care of half of item 8 on the "To Do List" in the "Researching Rohatyn" section of the site.  I recently added this directory to genealogyindexer.org, via http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=34803. (Source: Logan K.)