1936 Bank Accounts

Title: 1936 Polish Bank Accounts (PKO) (Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności)

Archive: Center for Jewish History

Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {d82}

Indexing: Logan Kleinwaks, Alexander Feller

1936 Bank Accounts