1844-1942 Business Directory Source Page

1844 Archive: Bavarian State Library1844 Image Acquisition: https://reader.digitale-sammlungen.de//en/fs1/object/display/bsb10290293_00146.html1844 Image Acquisition: https://books.google.com/books?id=Rsc6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q=rohatyn&f=false
1891 Title: Kaufmannisches Adressbuch fur Industrie, Handel und Gewerbe, XIV. Galizien, published by L. Bergmann & Comp., Wien IX Universitutmetr. 6)1891 Archive: British Library, call number [PP 2440.BB C295]1891 Indexing: Phyllis Kramer for Jewishgen.org  http://www.jewishgen.org/databases/Poland/galicia1891.htm
1896 Title: Galicyjska księga adresowa: obejmyjąca adresy: fabrykantów, przedsiębiorstw górniczych, artystów, kupców i t. p. posiadajacych swe zakłady w Galicyi1896 Archive: Krakow University of Economics Digital Libary1896 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org1896 Indexing: Alexander Feller
1903 Title: Österreichischer Zentralkataster sämtlicher Handels-, Industrie- und Gewerbebetriebe: Galizien und Bukowina: Handelskammerbezirke Brody, Krakau, Lemberg, Czernowitz.(1903 Galicia and Bukovina Business Directory, Austrian Central Cadastre, Vol. 10).1903 Image: GenealogyIndexer.org {d3536]1903 Archive of Origin: Austrian National Library1903 Spreadsheet Indexing: Alex Feller
1906 Title: Galicia Industry Directory (Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi)1906 Archive: Krosnienska Digital Library1906 Image Acquisition Copy 1:  GenealogyIndexer.org {d170}1906 Image Acquisition Copy 2:  GenealogyIndexder.org {d212}1906 Indexing:  Logan Kleinwaks, Nancy Siegel
1907-13 Title: Galicia and Bukovina Business Directory (Leuchs Vol.19b) - (Adressbuch aller Länder der Erde der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbtreibenden, Gutsbesitzer)1907-13 Archive: Anonymous1907-13 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {667}1907-13 Indexing: Alexander Feller
1913 Title: Galicia Business Directory (Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi)1913 Archive: Podkarpacka Bibliotecka Cyfrowa1913 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {d140}1913 Indexing: Logan Kleinwaks, Nancy Siegel, Alexander Feller
1926 Title: 1926 Polish Graphics Companies ( Książka Adresowa Zakładów Graficznych w Rzeczypospolitej Polskiej)1926 Archive: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa1926 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {d182}1926 Indexing: Logan Kleinwaks, Nancy Siegel, Alexander Feller
1926/7 Title: 1926/1927 Poland and Danzig Business Directory (Trade, Industry, Handicraft, and Agriculture)(Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, rzemiosł i rolnictwa)1926/7 Archive: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa1926/7 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {d21} Rohatyn entries appear on image 19421926/7 Indexing: Logan Kleinwaks, Nancy Siegel, Alexander Feller
1928 Title: 1928 Poland and Danzig Business Directory(Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa)1928 Archive: Wielkoposka Biblioteka Cyfrowa1928 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {d22}1928 Indexing: Logan Kleinwaks, Nancy Siegel, Alexander Feller
1929 Title: 1929 Poland and Danzig Business Directory (Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa)1929 Archive:  Copy1 - JRI Poland; Copy2 - UMCS Digital Library1929 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {d23} copy1, GenealogyIndexer.org {d1391} copy21929 Indexing: Alexander Feller
1930 Title: 1930 Poland and Danzig Business Directory (Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa)1930 Archive: Copy1 - Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa; Copy2 - Wojewodzka Biblioteka Publiczna1930 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {d24} copy1, GenealogyIndexer.org {d1392} copy21930 Indexing: Logan Kleinwaks, Alexander Feller
1932/3 Title: 1932/33 Poland Telephone Directory (Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy))1932/3 Archive: Ślaska Biblioteka Cyfrowa1932/3 Image Acquisition: GenealogyIndexer.org {d355}1923/3 Indexing: Logan Kleinwaks, Alexander Feller
1937 Title: 1937 Poland Telephone Directory1937 Archive:1937 Image Acquisition: Karen Roekard1937 Indexing: Alexander Feller

PLEASE NOTE:

1. If you notice any typographical errors, misspelled names, or translation errors, please contact me.

2. If you know the first name of the person listed in this spreadsheet and would like it added, please contact me.

3. If you are aware of the street address of the listed business, please contact me to add this information.

3. If you would like to volunteer to create spreadsheets from other documents, please contact me.

4. My contact email address: rohatyn-shtetl@gmail.com

Archive and Image Acquisition: see below

Indexing: Nancy Siegel z"l, Alexander Feller

Link to Document Image Folder

Spreadsheet Guide:  The Combined Directory spreadsheet is a truncated spreadsheet.  To see more indexed information from a particular year, click on the tab at the bottom the spreadsheet to view.  The last tab contains translations of German occupations. This is a work in progress and not all directories have been added to the Combined Directory.  To view the actual image of the directory, follow the link to the Rohatyn Directory Image folder and click on the folder for that particular year. The 

ALL_YEAR_BUS_DIR