1926-27 Business Directory

1926/1927 Poland and Danzig Business Directory (Trade, Industry, Handicraft, and Agriculture) 

Ksi?ga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gda?skiem) dla handlu, rzemios? i rolnictwa

 Note: All Rohatyn entries appear on image 1942.

 1926 Polish Graphics Companies

Ksi??ka Adresowa Zak?ad?w Graficznych w Rzeczypospolitej Polskiej

 Szkolnik Chaim, ul. Stanislawowska. Druk., Intr., Wyd., Ks., Hp., zal. 1888, wl. Chaim Szkolnik. -- Gazeta Urzedowa, Rohatynec. -- Akc. 1 Ty., 7 Mp., 5 Pr.

1926-27 Business Directory