1906 Business Directory*

1906 Galicia Industry Directory {d170}

Skorowidz przemys?owo-handlowy Kr?lestwa Galicyi

Note: This information comes from copy 1 of the directory, as indexed by genealogyindexer.org. Unfortunately, I [Logan] neglected to note the image numbers when compiling this list, so you will have to search again if you want to view the image containing a particular name, or browse to the section for the corresponding occupation. Additional entries are likely to be found searching copy 2, which was independently scanned and has different OCR errors.

Aberbach Izrael Mandel [see Bergstein Izrael]

Baeder Dawid Hersz, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Baeder Jakob, narzedzi gospodarskich i kuchennych handel

Beisinger Hugo, r[estauracye]

Bergstein Izrael i Aberbach Izrael Mandel, szuter.

Bernstein Chaskel, wapna skl.

Bratspis Abraham Jakob, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Bratspis Chaskiel, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Breitfeld Jozef, sukna chlopskie

Breitfeld Samuel, zb. g., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Breth Eisig zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Brodbar Jakob, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Brodbar Nuchim Ire, ryb i jarzyn h.

Bronberg Aron, piekarze

Busgang Seinwel, zb. i jaj h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Eisen Chaim, rzeznictwo

Feldbaum Mojzesz, przygotowanie surowcow

Fisch Jakob, handel bydla. cielat.

Fischer Jozef, zaklady ubezpieczen

Fischmann Schapse, sukna chlopskie

Friedberg A., d[omy] zaj[ezdne]

Garten Mjzesz, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Glotzer Kalman, rzeznictwo

Glotzer Rubin, rzeznictwo

Haber Izrael Dawid, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Hass Salamon, rzeznictwo

Heller Margulies Sender, etykiety

Helter Sender, drukarnie

Hilfer Jozef, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Hoeffner Jerzy, garbarnia

Holler Sender, zw. Margulies, drukarnie z ogr. koncesya (reczne prasy)

Horn Jozef Szyja, piekarze

Horowitz Abraham i Aron, wapna skl.

Horowitz Szymon, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Jaged Chaim Berl, piekarze

Kawka Grzegorz, wykonanie robot budowlanych, ciesle

Kiesel Salomon, zb., jaj. i przedzy h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Kirschem Chojcia, tarcic skl.

Kleid Mojzesz, rzeznictwo

Kosciowko Franciszek, handel nierogacizny

Kozlowski Franciszek, handel nierogacizny

Kronberg Dawid, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Lichtgarn Abraham, lakiernicze zaklady

Lichtgarn Abraham, malarstwo pokojowe, dekoracyjne i koscielne

Margulies [see Holler Sender]

Marienberg Mojzesz, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Marks Matylda, r[estauracye]

Nagelberg Izaak, przedsieb. esk.

Ostern Izrael, tluszcze i smary

Rauch Kalman, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Rokeach Schmelke, wyrob tasm srebrnych i talesow

Sand Scheindel, rzeznictwo

Schames Szymon, wykonanie robot budowlanych, ciesle

Schleicher Ryfka, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Silber Izrael, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Stenzel Jan, apteki

Sternhell Efroim, przedsieb. esk.

Synger Ozyasz, dzierz. ml[yny]

Teichmann Leib, przedsiebiorstwa spedycyjne

Weidmann A., d[omy] zaj[ezdne]

Weidmann Alter, dzierz. 2 ml[yny] ameryk.

Weiland Berl, drz. mater. skl.

Weinstock Aron, zb. h., handel zboza i innych plodow pokrewnych

Wolf Mojzesz, przedsiebiorstwa spedycyjne

Zelinger Jankiel, piekarze

Zirler E., ksieg. antyk. wyp. ks. i nut, biuro dziennikow oraz dz. szt. i pdp. h.